DKS

Kontrakt obsługi serwisowej

Servis              
KONTRAKT OBSŁUGI SERWISOWEJ

 

Kupując urządzenie otrzymują Państwo gwarancję. Wszelkie koszty, związane z obsługą sprzętu spadają na budżet firmy, a po okresie gwarancyjnym każda wymiana elementów urządzenia obciąża dodatkowo finanse. Rozwiązanie to charakteryzuje się trudnym do oszacowania, rocznym kosztem poniesionym na eksploatację i wysokimi, jednorazowymi wydatkami, których wysokość i moment, w którym się pojawią, są niemożliwe do ustalenia.

Oferowana przez firmę DKS umowa KOS gwarantuje stałą, wysoką jakość wydruków w całym okresie użytkowania maszyn, utrzymując na niezmiennym poziomie koszt wykonania każdego wydruku.

Umowa KOS zapewnia także zaopatrywanie w niezbędne materiały eksploatacyjne, włączając w to toner, w ramach ustalonej indywidualnie do potrzeb firmy ceny jednego wydruku A4.

Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo można ustalić i zaplanować wydatki ponoszone na drukowanie dokumentów oraz zapewnić swojemu przedsiębiorstwu komfort pracy na urządzeniu, którego nadzorem technicznym zajmuje się Autoryzowany Serwis producenta.

KORZYŚCI