DKS

DKS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla DKS Sp. z o.o.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Dofinansowanie projektu z UE: 110 096,61 PLN