DKS

DKS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla DKS Sp. z o.o.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Dofinansowanie projektu z UE: 110 096,61 PLN 

 

DKS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla DKS Sp. z o.o.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:2359560,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');