DKS

364e


Informacje podstawowe

Skontaktuj się z nami
Podgląd zadań

Pokazuje wybrane funkcje kopiowania na ekranie

Niestandardowy pasek funkcji

Dla ekranu głównego kopiowania można wybrać do 2 x 7 dowolnych funkcji kopiowania

Ochrona kopii

Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia się podczas kopiowania

Usuwanie niezadrukowanych stron

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych

Kopiowanie dokumentów tożsamości

Kopia obu stron dokumentu (np. dowodu osobistego) na jednej stronie

MyTab/Moja Zakładka

Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania

Druk w trybie „samokopiującym”

Druk pojedynczych stron z wielu podajników

Druk bezpośredni

Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS i PCL

Inteligentna kolejka zadań

Zadania niemożliwe do wydrukowania, np. z powodu niedostępności odpowiedniego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są omijane przez następne zadania z kolejki

Tryb oszczędzania tonera

Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbn

Skanowanie na adres e-mail użytkownika/do wybranego folderu na komputerze

Skanowanie bezpośrednio na własny adres e-mail (Scan-to-Me) lub do folderu (Scan-to-Home) w zależności od informacji znajdujących w Active Directory

Podgląd skanu

Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym, umożliwiając ich sprawdzenie przed wysłaniem

Nanoszenie adnotacji na skany

Umieszczanie np. daty/godziny, numeru archiwum lub wybranego tekstu w celach archiwizacyjnych

Programy skanowania

Ustawianie pliku oryginału, pliku skanu i lokalizacji docelowej dla regularnych zadań skanowania

Usuwanie niezadrukowanych stron

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas skanowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych

Faks IP

Wysyłanie faksów za pośrednictwem sieci między urządzeniami wielofunkcyjnymi Konica Minolta, obsługa faksów w kolorze i w czerni

Faks PC

Bezpośrednia transmisja z komputera

Przesyłanie faksów

Przesyłanie przychodzących faksów e-mailem lub do folderu SMB, zamiast drukowania

Wspólna książka adresowa

Wewnętrzna książka adresowa może być dzielona z komputerem klienta faksów

Wybór podajników

Wybór tacy odbiorczej / podajnika papieru dla lepszej widoczności faksów przychodzących

Funkcja skrzynki użytkownika

Przechowywanie często powtarzanych zadań drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w pamięci do ponownego przesyłania i drukowania . Funkcja przydatna dla takich dokumentów jak broszury, formularze, cenniki itp.

Osobiste, grupowe i publiczne

Definicje dostępu użytkowników dla różnych skrzynek użytkownika

Udostępnianie

Kopiowanie dokumentów z jednej skrzynki użytkownika do innej

Dostęp online

Dostęp do skrzynki użytkownika za pomocą przeglądarki lub oprogramowania

Automatyczne usuwanie

Automatyczne usuwanie plików przechowywanych w skrzynce użytkownika po upływie określonego czasu

Uwierzytelnianie

Dostęp użytkowników za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, karty ID lub za pomocą skanera układu naczyń krwionośnych w palcu

Uprawnienia dostępu

Uprawnienia dostępu można przyznawać na poziomie użytkownika (do 1000 kont w urządzeniu wielofunkcyjnym)

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym oraz ochrona hasłem dostępu do dysku twardego

Usuwanie danych tymczasowych z pamięci

Dane na temat zadań kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania są usuwane automatycznie po zakończeniu zadania

Bezpieczeństwo sieciowe

Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec

Dynamiczny licznik „ECO timer”

Automatyczna analiza godzin pracy i korekta godzin dla trybu uśpienia

Skanowanie w trybie EKO

Skanowanie dokumentów bez nagrzewania silnika drukarki

Drukowanie w trybie EKO

Panel dotykowy nie podświetla się w trakcie drukowania z trybu uśpienia

Tygodniowy harmonogram trybów pracy

Ustawienie trybu uśpienia na podstawie dnia i daty

Licznik „ECO"

Licznik wartości związanych z ekologią, np. zużycia energii

Zszywanie narożne
Dziurkowanie dwupozycyjne
Druk dwustronny
Wstawianie gotowych przekładek, raportowanie
Składanie broszur
Druk bannerowy
Zszywanie dwupunktowe
Dziurkowanie czteropozycyjne
Łączenie druku jednostronnego i dwustronnego
Składanie listów
Sortowanie z przesunięciem (offsetowe)
Nazwa Opis Data dodania
(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:2359560,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');