DKS

Baza wiedzy

Urządzenie MFP (Multi-Function Printer)


Jest to wielofunkcyjne urządzenie drukujące, które oferuje funkcje drukarki, kopiarki, skanera i / lub faksu w jednym urządzeniu.

 

Podwójny automatyczny podajnik dokumentów - DADF (Dual Automatic Document Feeder)


Występuje najczęściej w wielofunkcyjnych  kopiarkach i skanerach,  umożliwia ułożenie kilkudziesięciu arkuszy jednocześnie i podawanie papieru do podwójnego skanera który sczytuje jednocześnie obraz z obu stron arkusza. Pozwala to w łatwy sposób na skanowanie, kopiowanie, wielostronicowych dokumentów bez konieczności ręcznego podawania każdej ze stron. Pozwala oszczędzić czas - działa z prędkością nawet do 300 obrazów na minutę, unikamy zacięć i uszkodzeń oryginalnego dokumentu.

 

OCR (Optical Character Recognition)


Optyczne rozpoznawanie znaków – zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym lub innym i przekształcanie na wersje edytowalne np. w postaci plików MS Office lub pokrewnych lub/i przeszukiwalnych plików PDF.

 

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:2359560,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');