DKS

SafeQ


Informacje podstawowe
Skontaktuj się z nami

YSoft SafeQ to platforma rozwiązań dla przepływów zadań zaprojektowana z myślą o organizacjach chcących zarządzać usługami drukowania i obniżyć ich koszty, tworzyć wydajniejsze, cyfrowe przepływy zadań oraz zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów/obiektów 3D w przypadku flot drukarek 2D i 3D.
Jako lider technologii biurowych klasy korporacyjnej mamy na celu pomóc organizacjom IT budować mądrą firmę.

PLATFORMA YSOFT SAFEQ OFERUJE:

Zarządzanie drukowaniem

Scentralizowane zarządzanie drukowaniem zmniejszające koszty co najmniej o 30%, poprawiające bezpieczeństwo dokumentów i zwiększające produktywność. Obejmuje funkcję pull-printing umożliwiającą drukowanie z dowolnego urządzenia oraz oparte na stanie faktycznym audyty użycia

Przechwytywanie dokumentów

 Zwiększona wydajność przepływów zadań dzięki zautomatyzowanemu przechwytywaniu i dostarczaniu dokumentów, wymuszane zasady bezpieczeństwa cyfrowego oraz szybsze wyszukiwanie i uzyskiwanie dokumentów

Zarządzanie drukowaniem

Oferujemy szybki wydruk 3D w wysokiej jakości — zarówno na potrzeby szybkiego prototypowania, jak i produkcji gotowych wyrobów. Nasz zintegrowany system zarządzania drukowaniem i księgowością zapewnia bezpieczeństwo obiektu 3D, precyzyjne odzyskiwanie kosztów i ich przydzielanie.

 

SAFEQ PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DLA PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

Wdrażając rozwiązania biurowe klasy korporacyjnej, dzisiejsze organizacje szukają sposobów na inteligentniejszą pracę. Obniżenie kosztów, zwiększona produktywność i poprawa bezpieczeństwa zawartości to istotne kwestie dla każdej firmy, niezależnie od tego, jak bardzo zaawansowany jest stosowany przez nią system zarządzania drukowaniem i cyfryzacji. Inteligentniejsza praca oznacza także uproszczone podejście do wdrażania rozwiązań. Firma Y Soft rozumie te potrzeby i w odpowiedzi na nie oferuje do tej pory najbardziej kompleksową i elastyczną platformę dla przedsiębiorstw każdej wielkości. YSoft SafeQ to platforma rozwiązań dla przepływów zadań zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym potrzebom organizacji szukających sposobu na skuteczne zarządzanie usługami drukowania i obniżenie ich kosztów w przypadku flot drukarek 2D i 3D, jak również chcących tworzyć wydajniejsze cyfrowe przepływy zadań i poprawić bezpieczeństwo dokumentów.

 

PLATFORMA MODUŁOWA

Platforma YSoft SafeQ oferuje kompleksowe przepływy zadań zarządzania drukowaniem i przechwytywania dokumentów klasy korporacyjnej w postaci różnych, łatwych we wdrożeniu i użyciu pakietów oprogramowania. Każdy pakiet ma charakter modułowy — organizacje mogą wybrać cały pakiet lub tylko te moduły z pakietu, których potrzebują dzisiaj. Dodanie kolejnych funkcji z jednego pakietu do drugiego jest łatwe, a ponieważ niektóre moduły są dla pakietów wspólne, nigdy nie zapłacisz dwa razy za dodanie nowych funkcji. Ponadto każdy pakiet korzysta ze spójnej rozproszonej architektury, jednolitych terminali wbudowanych i umożliwiających zarządzanie interfejsów, dzięki czemu używanie różnych modułów i pakietów nie sprawia kłopotu.

 

BRANŻOWE INNOWACJE

Podczas gdy inne rozwiązania do zarządzania drukowaniem i przechwytywania dokumentów wymagają wielu serwerów, umów i systemów pomocy technicznej, co przekłada się na wyższe łączne koszty posiadania, firma Y Soft oferuje płynne, zintegrowane rozwiązanie. System YSoft SafeQ to także pierwsze w pełni funkcjonalne rozwiązanie do zarządzania drukowaniem klasy korporacyjnej przeznaczone zarówno dla flot drukarek 2D, jak i 3D.

 

 

 

 

• Ochrona przed nieautoryzowanymi użytkownikami przez zapewnienie bezpiecznego dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych i dokumentów

• Dokumenty pozostają bezpieczne do momentu, aż użytkownik uwierzytelni się przy użyciu czytnika kart, kodu PIN, nazwy użytkownika/hasła lub kombinacji tych metod.

• Ograniczenie kosztów i marnotrawstwa papieru w przypadku zadań, które zostały wysłane do wydrukowania, ale nie są już potrzebne.

• Łatwe przypisywanie użytkownikom lub grupom użytkowników praw do drukowania, kopiowania i skanowania, co przekłada się na dogodne administrowanie zasobami informatycznymi

• Wymusza stosowanie wstępnie zdefiniowanych, zapisanych w bibliotece reguł drukowania w celu ograniczenia kosztów, np.: zamianę druku kolorowego na czarno-biały, jednostronnego na dwustronny czy wysyłanie zadania do najbardziej ekonomicznego urządzenia, a także pozwala na tworzenie własnych reguł

• Powiadomienia przekazują użytkownikom informacje o wynikowych kosztach, co prowadzi do lepszego, niejednokrotnie mniejszego, użycia drukarki

• Powiadomienia o nieprzestrzeganiu zasad oszczędzania kosztów pomagają wymusić odpowiednie reguły drukowania

• Bezpieczne drukowanie na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym w środowisku drukowania

• Skalowalność odpowiednio do potrzeb biznesowych od jednego biura do wielu kontynentów

• Dzięki drukowaniu zadań dopiero po uwierzytelnieniu się przez użytkownika poufne dokumenty nie pozostają w zasobnikach wyjściowych

• Opcjonalne zmniejszenie wykorzystania kosztownych serwerów przez obsługę złożonych zadań drukowania na stacji roboczej klienta

• Moduł Drukowanie bezprzewodowe firmy YSoft dla komputerów Mac i urządzeń mobilnych z systemem iOS gwarantuje pracownikom mobilnym wygodne, bezpieczne drukowanie

• Bezpieczne drukowanie mobilne na urządzeniach wielofunkcyjnych przez Internet i pocztę e-mail

• Obsługa drukowania przez anonimowych gości

• Automatyczna konwersja formatów (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)

• Bezpieczne skanowanie jednym kliknięciem do wstępnie określonych bibliotek dokumentów usług SharePoint® i Dropbox® Business / Dropbox Enterprise sprawia, że przechwytywanie i przesyłanie dokumentów jest łatwe

• Przeglądanie folderów, przechowywanie dokumentów w imieniu użytkownika, który w tym celu wykonał skanowanie z użyciem identyfikatora użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego, i rozpoznawania kodów kreskowych

• Skanowanie za pomocą skryptów do wiadomości e-mail, folderu domowego lub wcześniej wskazanej lokalizacji

• Światowej klasy mechanizm OCR, czyszczenie obrazów, dołączanie stron na początku lub na końcu dokumentu, usuwanie pustych stron, wyróżnianie tekstu i dokumenty z obsługą wyszukiwania w formacie PDF, Microsoft Word i Microsoft Excel

 

• Mniej skomplikowana administracja dzięki kontom indywidualnym i grupowym

• Obsługa cenników, centrów kosztów, kodów rozliczeniowych i limitów wykorzystania ułatwia przydzielanie kosztów

• Usługi płatnego drukowania umożliwiają zarządzanie kosztami i ich odzyskiwanie

 

• Wstępnie zdefiniowane i niestandardowe raporty zarządzania dostarczają oparte na stanie faktycznym dane oraz informacje pochodzące z audytów użycia

• Raporty dla zarządu i raporty ekologiczne zawierają zbiorcze wyniki i informacje dotyczące oszczędności zasobów

• Raporty CRS wykorzystujące moduły OLAP i analizy trendów długoterminowych pozwalają administratorom na bardziej wydajne zarządzanie flotą drukarek

Nazwa Opis Data dodania
(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:2359560,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');